Kan jag sätta upp spotlights utan att sänka taket?

Kan jag sätta upp spotlights utan att sänka taket?

Kan jag sätta in spotlight i befintligt tak utan att sänka det. Det är 1,5 plans hus och det är nedervåningen så man kan inte komma åt uppifrån.

Svar:

Ja, i sig är det okej med spotlights som du beskriver. Jag förutsätter att det är LED-lampor i dem, och då är det inte problem med värmen. I de gamla typerna måste man vidta särskilda åtgärder för att inte den heta armaturen ska orsaka brännskador på omkringliggande materiel.
Problemet kan vara att få en snygg kabeldragning till spotlighten, och det måste du ta upp med den elektriker som ska installera dem för att få den bästa möjliga lösningen. Beroende på hur den befintliga installationen är, måste man troligen ha utanpåliggande kabel, men din elektriker kanske kan finna andra lösningar. Den som utför installationen måste alltså ha auktorisation som elinstallatör.

Sök bland frågor och svar