Kan jag själv sätta dit en kopplingdosa?

Kan jag själv sätta dit en kopplingdosa?

Jag har flyttat på en vägg och elen kommer nu från taket,  jag inte har möjlighet att dra nytt från centralen, tanken är att koppla en dosa och förlänga elkabeln till väggen. Det är till en strömbrytare till taklampan och ett dubbelt eluttag.

Vill undvika att tvinga kablarna och istället använda plint i eldosan, vet dok inte hur den ska kopplas rätt.
Dosan som är tänkt att användas heter SCHNEIDER IMT34469 från Bauhaus.

Svar:

Dina tankar verkar i grunden vara riktiga. Den nya kabeln måste sannolikt bli utanpåliggande, och det har du nog räknat med. Nu är det emellertid så, att allt installationsarbete av det slaget kräver auktorisation, och måste alltså utföras av en auktoriserad elinstallatör, en fackman, och du får alltså enligt gällande lagstiftning inte utföra det själv.

Att  göra om en befintlig installation kan vara lite knepigt, eftersom man måste ta reda på hur det är utfört tidigare, så att man ansluter ledningarna på rätt  sätt. Vidare måste man veta  vilken typ av ledning som är tillåten, hur den ska vara fastsatt på väggen, hur den ska anslutas till befintliga ledningar och så vidare.

Därför är det enda råd jag kan och vill ge dig att du anlitar en auktoriserad elinstallatör. Han har god erfarenhet, har tillgång till rätt materiel och kan utföra jobbet snabbt och säkert.

Sök bland frågor och svar