Kan kabel med neutralledare blindkopplas?

Kan kabel med neutralledare blindkopplas?

Jag har köpt ett 400V oljefyllt elelement av samma sort som satt där tidigare. I väggdosan fanns två fasledare samt skyddsjord. Detta fanns också i kabeln på det gamla elementet. I det nyinköpta elementet har kabeln två faser, skyddsjord samt en blå neutralledare. Den nya termostaten i elementet har funktion nattsänkning och om jag förstått rätt är det därför det finns en neutralledare.
Min fråga är om elektrikern kan koppla de två faserna + jord som de satt tidigare i väggdosan, och sedan bara isolera neutralledaren i dosan, eftersom det inte finns något att koppla den till där?
Eller måste elektrikern göra någon ytterligare kabeldragning?

Svar:

Elementet är säkert gjort så, att själva värmeelementet är kopplat mellan två faser, alltså till 400 V. Termostaten med styrutrustning och ev. indikeringslampa är däremot kopplad mellan en fas och neutralledaren dvs. till 230 V. För att det hela ska fungera som avsett måste därför minst två faser + neutralledare vara framdragna hela vägen, alltså även fram till väggdosan – vilket man kanske redan gjort vid installationen av dosan. Skulle så inte vara fallet, måste du räkna med att man måste komplettera ledningarna med en neutralledare.

Ha det så varmt och skönt till jul!

Sök bland frågor och svar