Kan man byta propp med elen på?

Kan man byta propp med elen på?

Kan jag byta en propp med elen på? Ska byta på en restaurang och kan därför inte stänga av elen då hela restaurangen kommer stängas av.

Svar:

Det är bra att du är försiktig med el. Grundregeln är att man ska slå från huvudbrytaren eller koppla bort belastningen, när man byter en proppsäkring. Särskilt om det är lite större ström uppstår det annars gnistor eller ljusbågar, som kan orsaka skada, och i värsta även fall brännskador på den som tar ur säkringen. Om det bara rör sig om t.ex. en enstaka lampa, är dock strömmen så liten att det inte är något problem – det kan t.o.m. ibland vara bra att ha en lampa på, så man ser att det är rätt säkring man tar. Obs! Då är det aldrig större säkring än 10 A, och belastningen är bara högst någon ampere.
Om det i ditt fall gäller elförsörjningen till en hel restaurang är det naturligtvis svårt att slå från huvudbrytaren. Men om det rör sig om en säkring som bara matar en eller ett par utrustningar, och du kan slå ifrån dem, så kan du göra det, och sedan kan du då byta säkring strömlöst.  Detsamma gäller om det är belysning. Släck tillfälligt ner det som matas av just den säkringen (det bör framgå av gruppförteckningen i centralen). Sedan kan du byta säkring. Tänk på att spänningen är på ända fram till säkringen!
När du byter säkring är det viktigt att skruva ur säkringshållaren, ta ur och sätta i den nya säkringen i hållaren och skruva tillbaks hållaren med säkring. Se till att du inte berör metalldelar i säkringshållaren som kan vara spänningsförande. Jag brukar påminna om allt detta, för jag hörde en person berätta att hen först petade i den nya säkringen, utan att ha den i hållaren, och fick då naturligtvis en ordentlig elstöt.
Är du osäker föreslår jag att du tar dit en elektriker som kan bedöma situationen och ge råd för framtida byte. Det kan vara lite olika saker man bör tänka på, t.ex. om det är en- eller trefasbelastning.
El är en stor tillgång att ha, men förutsättningen är att den används rätt och med försiktighet. Lycka till.

Sök bland frågor och svar