Kan man få en stöt från en svart kabel?

Kan man få en stöt från en svart kabel?

Kan man få en stöt från en svart kabel i en ventilationstrumma?

Svar:

Det är omöjligt att säga vad det kan vara för kabel. Vidtag alltid försiktighet med okända kablar, försök att härleda var den kommer från.

Det kan vara matning till ett ställdon som spänningssätts när ventilationssystemet anser att luftflödet behöver justeras.

Sök bland frågor och svar