kan man koppla in ett rörelse relä?

kan man koppla in ett rörelse relä?

Kan man koppla in ett relä som sätter på en fläkt eller tänder en lampa när man rör sig?
Kan/får man göra det själv eller är det ett elektrikerjobb?

Svar:

Javisst kan man ha en rörelsevakt som startar en fläkt eller tänder en lampa.

När det gäller armaturer finns det många sådana som har en inbyggd rörelsevakt, som tänder lampan under en viss tid efter att den har initierats genom en rörelse, en tid som man oftast kan välja. Gäller det en utomhusarmatur har de ofta dessutom ett s.k. skymningsrelä, som tänder lampan när det blivit skymning.

Vad gäller fläkt kan man komplettera den med ett relä – sådana finns på många affärer med elsortiment. Om man inte får tag på ett stickproppsanslutet relä, får man göra en fast anslutning till ett uttag i installationen, och det måste göras av en elektriker med auktorisation, eller som arbetar på ett registrerat elföretag. Relät måste kunna ställas in så att det är tillslaget under minst en viss tid – det bör ju inte slå till och från oupphörligt om man rör sig fram och tillbaka. Sen kan man ofta också ställa in känsligheten. Vanligtvis känner relät av rörelser några meter bort.

Sök bland frågor och svar