Kan vår gamla el vara farlig?

Kan vår gamla el vara farlig?

Vi bor i ett hus från 50-talet och vet att ingen eldragning är uppdaterat sedan det byggdes. Vi har problem med olika eluttag i samma rum som reagerar mycket på varandra. I ett uttag har vi en sladd till en dator, i ett annat hörn har vi en lampa. Så fort datorn går igång blinkar lampan väldigt mycket, samt så har vi i år installerat fiber med dosa i samma rum. Sätter vi igång dator samtidigt som att vi tänder lampan så slås/startas fiber om? Är detta något farligt och vad behöver vi i så fall göra?

Samt en möjligen galen fråga men! Vår granne över gatan, när han sätter igång med t.ex. en högtryckstvätt på uppfarten så blinkar en lampa till i takt med hur han trycker på högtryckstvätten! Är det ens möjligt och i så fall, vad sjutton handlar det om?

Svar:

Först ska jag väl säga, att dina problem med blinkningar etc. inte behöver tyda på något farligt. Det hela beror i första hand på spänningsfall i ledningarna. När man slår på en ny apparat som drar ström – det gäller både datorn och grannens högtryckstvätt – så ökar ju strömmen i inkommande ledningar plötsligt. Eftersom det är resistans (motstånd) i ledningarna, så sjunker spänningen framme vid lamporna, och det påverkar hur de lyser. Strömmen till en apparat varierar oftast under användningen, och det kan ge upphov till blinkningar i lamporna.  Vad gäller grannen matas hans hus sannolikt via samma kabel som går till ert hus, och då uppstår spänningsfall i ledningarna på samma sätt som när ni själva slår på en ny belastning.

Nu säger du att huset är från 50-talet. På den tiden hade man normalt ojordade uttag i torra bostadsrum. Det kan hända att vissa problem skulle minska om viss utrustning ansluts till jordade uttag. Om man byter till jordade uttag i ett rum, måste alla uttag i rummet bytas till jordat utförande. En sådan åtgärd måste utföras av en auktoriserad elinstallatör.

Jag skulle rekommendera att ni lät genomföra en elbesiktning i ert hus. Mycket hinner hända på 60-70 år; ledningarnas isolation kan torka och ramla sönder, vissa uttag och andra delar bör kanske bytas osv., och därför är det från elsäkerhetssynpunkt viktigt att låta en kvalificerad fackman gå igenom installationen med vissa mellanrum för att se till att den fortfarande är säker. Ni kan säkert också få tips på förbättringsåtgärder. Det kanske t.ex. kan vara lämpligt att dela upp installationen på fler säkringar för att minska risken för störningar. Bäst trygghet får man med en säker elanläggning!

Sök bland frågor och svar