Kan vi klippa bort ledningar själva?

Kan vi klippa bort ledningar själva?

Vi håller på ett rivningsarbete i en ladugård just nu. För att riva innertaket behöver vi ta ned vissa armaturer. Det är enkelt att bryta strömmen till ladugården och dessa ledningar och därefter kan vi klippa bort dem (eller?). Men kan vi slå på strömmen därefter på ett säkert sätt? Strömmen går även till annan belysning som vi gärna vill fungerar under tiden då vi jobbar med rivningsarbetet. Är det enkelt eller är det ett jobb som kräver att elektrikern kommer ut?

Svar:

Även om elinstallationsarbeten kan synas enkla, kräver ellagen att det utförs av elektriker/elföretag med auktorisation. Det gäller även rivning och losskoppling. Så här står det i elsäkerhetslagen (2016:732), 4 §:

Med elinstallationsarbete avses i denna lag arbete som avser

  1. att utföra, ändra eller reparera en elektrisk starkströmsanläggning,
  2. att fast ansluta en elektrisk utrustning till en starkströmsanläggning, eller
  3. att koppla loss en elektrisk utrustning från en starkströmsanläggning som utrustningen är fast ansluten till.

Det finns en hel del risker även vid rivnings- och reparationsarbeten, särskilt när en del av installationen ska vara i drift under arbetet. Man kan t.ex. av misstag klippa en spänningsförande ledare, som kanske matar en annan armatur via den man tar bort. Man kan ta ur fel säkring, och som privatperson har man kanske inte bra mätinstrument för att kontrollera att det är spänningslöst, innan man börjar arbeta. Avklippta ledare kan bli hängande med spänningsförande oisolerade ändar osv. Därför krävs det att arbetet utförs av en elektriker. De ska bl.a. ha ett kontrollprogram som säkerställer att man inte begår några misstag.

Och så hoppas jag att rivningen i övrigt ska gå bra! Glöm inte att använda hjälm där det finns risker att något ramlar ner – och hörselskydd där det behövs!

Sök bland frågor och svar