Koppla in gammal kristallkrona

Koppla in gammal kristallkrona

Jag har köpt en kristallkrona av äldre modell som jag försöker koppla in i taket. Kristallkronan har fem ”sladdar”, två bruna, två blåa och jord. De två bruna resp. blåa är dock sammankopplade då att det endast är tre sladdar totalt. Från taket kommer det ut tre sladdar. Jag har kopplat in kronan med rätt färg mot rätt färg etc. Den lyser dock inte som den ska. Beroende på hur jag sätter i lampor så är det ibland så att några lampor lyser, ibland inga alls och ibland så glöder de oavsett om jag har satt på lampan eller inte. När jag har satt i alla nio lampor så blinkar de en eller två gånger och slocknar/glöder därefter. Vad är det som är fel? Kontakten i väggen har två knappar varav den ena går till kristallkronan och den andra till en annan taklampa i samma rum.

Svar:

Det finns flera saker som kan vara fel. Troligen är takkronan från början avsedd att användas för det som tidigare kallas krontändning, dvs det fanns två strömbrytare på väggen som tände var sin del av takkronan.

Det kan också vara så att din lägenhet är utrustad för detta vilket innebär att av de tre sladdarna i taket är två fas, från olika knappar på strömbrytaren, och en nolla och det finns ingen jord. Då kan takkronan bli livsfarlig genom spänningssättning av metallen i kronan.

Du måste med hjälp av en kunnig person, t ex en elektriker, ta reda på vad de olika sladdarna är till för så att du inte orsakar en olycka.

Sök bland frågor och svar