Koppla in spishäll

Koppla in spishäll

Hur kopplar jag in en spishäll med tre kablar i ett uttag med fem kablar?

Svar:

Att spishällen bara har tre kablar tyder på att den bara utnyttjar en fas, de andra två ledarna är neutralledare och skyddsjord. En sådan spishäll drar väldigt mycket ström på den belastande fasen så elanläggningen i övrigt måste vara anpassad till detta. Kontrollera i spishällens instruktionsbok hur stor säkring spishällen fordrar och om du har motsvarande säkring i din elcentral för spishällen.

Om anläggningen i övrigt med t ex säkringar kan klara spishällen så går det att montera en motsvarande fempolig stickpropp på kabeln från spishällen.
Men det är oerhört viktigt att den blir rätt monterad annars kan både hällen bli förstörd och anläggningen farlig för omgivningen.

Så min rekommendation är att ta kontakt med t ex butiken där du köpt hällen eller ett elinstallationsföretag och fråga om råd.

Sök bland frågor och svar