Koppla samman två Fas + två st O för att få högre m2 tjocklek

Koppla samman två Fas + två st O för att få högre m2 tjocklek

Jag har ett effektslukande slutsteg som drar drygt 2kw men kan peaka högre i topparna.

Om det inte är görbart att dra en 2,5 mm2 ledning ca 30 meter med spårning som följd, är min fråga om man tex skulle sammankoppla de inkommande 2 x Fas , samt 2 x 0:a från ett dubbeluttag.

Alltså man flyttar bara ner de övre ledarna till det understa uttaget för att då få en kvadrattjocklek på 3,0 mm2.
Vad jag vill uppnå? Mindre motstånd i leveransen av strömmen till high end slutsteget.

Är detta möjligt, eller blir det 400 volt?

(Ska isf anlita en elektriker som utför detta, men vill bara veta om det ens är möjligt och isf om det behövs kopplas om / säkras om i elskåpet?)

Svar:

Nej tyvärr, ditt förslag till lösning går troligen inte att genomföra, om jag fattat dig rätt. Om du har det du kallar dubbeluttag, ett uttag med två uttagsbrunnar, så matas det ändå normalt med bara en gemensam 1,5 mm2 ledning.
Om du vill ha en 2,5 mm2 ledning bör du därför lämpligen dra det från en ny grupp i centralen. Vid behov kan man då också gå upp ett steg med storleken på säkring/dvärgbrytare (från 10 A till 13 eller 16 A). Ledningsmotståndet och spänningsfallet blir naturligtvis mindre vid större area, vilket är en fördel. Man bör dock alltid kontrollera att det s.k. utlösningsvillkoret är uppfyllt, särskilt när det gäller längre ledningar, dvs att brytning sker inom föreskriven tid vid ev. kortslutning.
400 V har du mellan de olika faserna. Du kan inte sammankoppla olika faser. Om du däremot har en utrustning som kräver 400 V går man ut med ledare från två faser och ansluter det mellan dem. Om man inte samtidigt ska ansluta någon komponent till 230 V, behöver man inte då gå ut med någon neutralledare (”0:a” enligt gammal terminologi).
För ingrepp i installationen, t.ex. installation av ny grupp, krävs auktorisation, så du bör naturligtvis anlita en elektriker från ett auktoriserat företag.

Sök bland frågor och svar