Kopplingsplint

Kopplingsplint

Jag håller på att koppla min lampa hemma och letar efter en kopplingsplint med plats för tre sladdar varav en av dem är jordad. Jag har hittat kopplingsplintar men min fråga är om det måste finnas en markering att man kan koppla en jordad sladd eller det spelar ingen roll?

Svar:

Tecken för jord

Om det finns en plint med ett tecken för jord ska du ansluta skyddsledarna till den. I annat fall kan du välja en lämplig plint, men det är naturligtvis viktigt att alla skyddsledare ansluts till samma punkt. Som du säkert vet har skyddsledarna färgmarkeringen grönt-och-gult.

Jag bör också nämna att det krävs auktorisation för utförande av alla fasta installationer, t.ex. i väggar och tak. Däremot krävs det enbart kunskap om hur man gör och hur man ska kontrollera arbetet för sådant som ska anslutas till den fasta installationen.

Bra att du ordnar med ljus här i höstmörkret!

Sök bland frågor och svar