Vad krävs för att kunna ladda 40 scootrar?

Vad krävs för att kunna ladda 40 scootrar?

Jag vill ladda ca 40 st elscooters med laddare på 42volt DC & 2000A i en enda lång rad .
Alltså 40 laddare kopplade till hushållsskarvdosor från en elcentral med 16 Ampere säkring.
Måste man ha grov kabel om man sätter så många laddare i en enda rad?

Svar:

Din idé är ju intressant, men tyvärr inte genomförbar på det sätt du tänkt dig.
Om du ska ladda 40 scootrar med totalt 2000 A vid en spänning på 42 V DC krävs en effekt på 84 kW DC (84 000 W). Om laddningsutrustningarna är enfasigt anslutna på AC-sidan, 230 V, skulle det kräva en ström på totalt 365 A. Men du får bara ta ut 16 A från uttaget. Om varje enskild scooter kräver 2000 : 40 A = 50 A vid 42 V DC, motsvarar det drygt 9 A vid 230 V AC. Du kan därför bara ansluta en enda, eller kortvarigt kanske två scootrar till ett 16 A-uttag.
Redan 50 A kräver en kabel på minst 6 mm2. 2000 A skulle kräva en grövre kabel än vad som finns att tillgå på marknaden (flera hundra mm2).
Det är med andra ord helt orimligt att ladda så mycket på en gång från ett vanligt uttag och ett vanligt el-abonnemang. Jag föreslår att du i stället kontaktar en etablerad elfirma för att diskutera alternativa lösningar.

Sök bland frågor och svar