Lamputtag jord

Lamputtag jord

I köket finns ett föråldrat jordat kronuttag, tre hål och en pinne. Har nu köpt lamputtag 2-pol, jord och tänkte montera dit detta istället. Igår fick jag en elstöt då lampknappen var påslagen. Det borde väl jag inte få igen om lampknappen är av?

Sedan finns det ju tre sladdar, en gulgrön, en vit och en blå.

Eluttaget har tre ställen att sätta dem i, men det står inga bokstäver eller anvisningar om var jag sätter vilken sladd.

Svar:

Elektricitet är en av de farligaste produkterna vi har att hantera i vårt dagliga liv. 2016 omkom en person på grund av ”elstöt” från 230 V. Att använda installationerna ska dock vara säkert för användaren under förutsättning att de är rätt utförda.
Ett arbete med att utföra, reparera eller ändra elinstallationer kräver särskilda kunskaper. En elektriker har oftast flera års utbildning och erfarenhet som ska säkerställa att faran hanteras på rätt sätt. En elektriker får normalt endast utföra elinstallationsarbete inom sin anställning i ett företag.

Med några få väl definierade undantag ska elinstallationsarbete utföras av personal inom ett elinstallationsföretag eller inneha särskild auktorisation. För de arbeten som är undantagna, till exempel utbyte av lamputtag, krävs ändå att personen har nödvändiga elektrotekniska kunskaper och färdigheter så att arbetet kan genomföras på ett säkert sätt.

Elinstallationer kan och får vara utförda med brytning av neutralledaren och därmed kan det finnas spänning kvar i lampkontakten även om lampan är släckt.

Att felkoppla ett lamputtag i köksmiljö kan få allvarliga konsekvenser. Därför råder jag dig till att kontakta ett elinstallationsföretag som är registrerat på tryggaeljobb.se och Elsäkerhetsverkets hemsida och som är registrerat för att utföra elinstallationer i bostäder.

Sök bland frågor och svar