Dålig lukt i elskåp

Dålig lukt i elskåp

Vi har ett gammalt elskåp i källaren med utrustning från husets byggår 1958. Till och från har vi besvär av en obehaglig lukt i elskåpet, det luktar ruttet eller sopor. Skåpet har sidor av betong och trä och har endast hål för ledningar. Kan gammal elanläggning, proppar, jordfelsbrytare, rör, kablar m.m. orsaka obehaglig lukt?

Svar:

Det kan finnas många orsaker till dålig lukt men mycket vanligt är att det kommer in möss i ”elskåpet” som dör av elchock och ruttnar på plats. Det kan ibland finna gott om gamla döda möss i elcentraler. Ett annat alternativ kan vara att det tränger in lukt genom något av elrören. Detta är dock mindre vanligt. Om det finns döda möss i centralen och man finner mössens väg in ska hålet tätas med ett material som inte värmeisolerar ledarna. Putsbruk kan vara ett alternativ.

Sök bland frågor och svar