Måste elen till kyl och frys åtgärdas?

Måste elen till kyl och frys åtgärdas?

I samband med att jag kikat på en sommarstuga uppkom en fundering, i en i övrigt med välgjord installation.

I dess kök har kylskåpet utökats med en frys, ”side-by-side”. För att kunna avsäkra respektive eluttag med 10A har befintligt VP16 kompletterats med ytterligare en fas.
Enligt ägaren har en fackman gjort jobbet och lösningen beror på att två ”blå” FK inte fanns plats för.

Vad jag oroar mig för är om noll-ledaren tappas på grund av glapp i dess anslutning i gruppcentralen eller av annan anledning. Då seriekopplas ju de två kyl/frys över två faser.
Anm. Skyddsjord finns men inte utritad i figuren. Alla ledare 1.5mm2 FK.

Besvara på ett tydligt sätt så att jag har på fötterna när jag fortsätter diskussionen med säljaren. Regelvidrigt som måste åtgärdas eller formellt OK ?

Svar:

En intressant fråga med befogade funderingar.

Svaret är att denna installationsvariant faktiskt är tillåten. I installationsstandarden SS 436 40 00, pkt 521.8.2 står det:

Gemensam neutralledare ska inte användas för flera kretsar. Enfasgruppledningar utgående från en flerfasgrupp med endast en neutralledare kan dock användas, förutsatt att det klart framgår att så är fallet. Denna flerfasgrupp ska kunna frånskiljas med hjälp av en frånskiljningsanordning enligt avsnitt 536.2.2 vilken frånskiljer alla spänningssatta ledare.”

Det krävs alltså att det ska vara möjligt att med en anordning (i dag vanligen en trefas-dvärgbrytare) bryta båda faserna i ditt fall.

Neutralledaren (nolledaren) belastas ju av strömmarna från såväl kyl som frys, men eftersom det är olika faser adderas strömmarna ”vektoriellt” och summaströmmen kan aldrig bli större än den största strömmen i en av faserna, och därmed överbelastas inte neutralledaren.

Det är helt riktigt att de två belastningarna kommer i serie mellan de två faserna om neutralledaren skulle brytas av en eller annan anledning. De kommer då att dela på huvudspänningen 400 V i förhållande till impedansen i vardera kretsen. Det innebär alltså att om belastningarna i kyl och frys är lika får var och en 200 V. Men eftersom de säkert är lite olika får en mindre och en mer än 200 V, och i båda fallen är det naturligtvis lite olyckligt. Nu måste man emellertid förutsätta att installationen är ordentligt gjord, och det är ett mycket sällsynt fel att just neutralledaren skulle brytas, så du kan nog sova lugnt ändå. Dessutom är det så, att samma sak inträffar om det skulle bli avbrott i neutralledaren eller i den s.k. PEN-ledaren i den inkommande servisen. Då får alla objekt i byggnaden felaktiga spänningar – i princip allt mellan 0 och 400 V. Men det är ju något som vi måste leva med.

Kort sagt: Den befintliga lösningen är OK enligt regelverket, om den i övrigt är rätt utförd. Kolla gärna också att alla uttag i rummet har skyddsjordskontakter, så känns det ännu bättre.

Lycka till, om du går längre i planerna än att bara ”kika” på sommarstugan!

Sök bland frågor och svar