Måste jag ha samma dimension hela vägen på min elkabel?

Måste jag ha samma dimension hela vägen på min elkabel?

Om man har räknat ut att en elkabel behöver ha en viss dimension kan man då använda en mindre dimension på en viss del av sträckan (svårt att komma åt att byta) och den grövre erforderliga dimensionen på resterande sträcka eller måste det vara den framräknade dimensionen på hela sträckan.

Svar:

Om du har en mindre dimension på en del av sträckan kommer du att få en högre uppvärmning av kabeln där, med de risker det kan innebära. Så ja kabeln ska ha samma ledararea hela vägen.

Sök bland frågor och svar