Måste man dra ur transformatorn?

Måste man dra ur transformatorn?

Transformatorn är alltid kall när den inte är ansluten till enheten. Det sägs att man ska dra ur transformatorn för att förebygga brand. Men hur sant är det när det inte går några nyheter i media om bränder som har startas av transformator? Man kan ju inte dra hypoteser i fall att (om) utan några vetenskapliga belägg?

Jag vill ha källhänvisning till rapporter hur ofta det har inträffat. Jag ser ingen anledning att ta en brandman på allvar utan underlag för påståendet.

Svar:

När det gäller risken att ha småtransformatorer anslutna kan man säga att den helt klart finns, men i förhållande till totala antalet är risken begränsad. Enligt tillgänglig statistik på Elsäkerhetsverket har Räddningstjänsten under åren 2005-2015 gjort 49 utryckningar på lägenhetsbränder, som förorsakats av transformatorer. Därutöver finns naturligtvis ett antal bränder och tillbud som kunnat avvärjas utan brandkårens hjälp.

En speciell fråga är laddning av mobiltelefoner. Där har man konstaterat att det förorsakat många bränder, och där har man ju också gått ut med en varning för att ladda telefonerna under natten, då de inte är övervakade.

En annan sak man kan tänka på är att alla transformatorer drar en viss tomgångsström, och har man många sådana kan det ju bli några kWh under ett år. Min rekommendation är att man åtminstone under längre bortovaro drar ut sladden till radio, TV och liknande. Då både spar man ström och undanröjer risken för bränder.

Sök bland frågor och svar