Matning till undercentral

Matning till undercentral

Har ett äldre 4 ledarsystem. Har en fristående byggnad på tomten som idag matas med 4g2.5mm2, ca 25 m, från en tregrupp i huvudcentralen. Dvs centralerna är inte parallellkopplade utan undercentralen utgår från 3 10A säkringar.

Nu vill ta hit en elektriker för att installera jfb på huvudcentralen. Vad jag förstått så separerar man då jord och nollskena i huvudcentralen men det kommer väl inte funka om jag har en undercentral kopplad på detta sätt och som matas med en pen. Skulle det gå att lösa om elektrikern drar ner en 5g2.5mm2 till undercentralen så att det går att hålla isär jord och returledare i undercentralen eller vad är bästa, billigaste lösningen.

Svar:

Du är nog inne på helt rätt spår. Om huvudcentralen matar en undercentral med 4-ledarsystem (TN-C-system), kan man inte förse huvudcentralen med en jfb som omfattar även undercentralen.

Man måste då, som du skriver, göra om matningen till undercentralen till 5-ledarsystem (TN-S) och då också se till att neutralledare och skyddsledare hålls åtskilda i undercentralen och i hela den byggnaden. Det kan innebära att du måste skaffa en ny undercentral med 5 skenor, om den inte är byggd så i dag.

Ett annat alternativ skulle möjligen kunna vara att placera en jfb i huvudcentralen på ett sådant sätt, att den bara skyddar det ledningssystem som matar själva huvudbyggnaden, dvs efter det att matningen till undercentralen länkats av, men det skulle troligen medföra en omfattande och dyrare ombyggnad av huvudcentralen. Men sedan är det ju också en klar fördel att få även den fristående byggnaden skyddad av jfb, så jag föreslår du genomför den tanke du hade.

Bra att du skaffar jordfelsbrytare. Lycka till!

 

Sök bland frågor och svar