Mina solpaneler saknar CE-märkning, vem är ansvarig?

Mina solpaneler saknar CE-märkning, vem är ansvarig?

Har köpt en komplett installation av solceller. Den installerades förra sommaren men företaget som levererade har ännu inte levererat någon CE-märkning. Installationen gjordes av elektriker från östeuropa som var här över sommaren för denna typ av jobb. En annan elfirma kopplade in växelriktaren mot nätet. Solpanelerna saknar CE-märkning. Vilket ansvar har jag som anläggningsägare?

Svar:

Lagstiftningen säger att den som inom EU tillverkar en produkt, eller som för in eller importerar en produkt till ett EU-land, är skyldig att se till att den uppfyller den lagstiftning som gäller inom EU. Som en försäkran om att produkten uppfyller gällande krav ska den CE-märkas . Elsäkerhetsverket som är ansvarig myndighet i Sverige inom elområdet har gett ut en handbok, Handbok för innehavare av elanläggningar, där man behandlar dessa och andra säkerhetsfrågor. Du kan läsa och hämta hem handboken på verkets hemsida elsakerhetsverket.se. I kap 2, pkt 2.4.2 kan man läsa bl.a. följande:

”När du köper en produkt till din anläggning är det lätt att råka köpa produkter från länder utanför EU utan att man vet om det. Vissa webbutiker ser ut att vara europeiska eller svenska med svensk text och svenska priser men leveranserna sker ifrån länder utanför EU. För att vara säker på att produkten uppfyller kraven bör man välja att handla av välkända svenska aktörer.

När man köper från handelsplatser utanför EU råkar man ofta ut för produkter av undermålig kvalitet. Det är svårt att se produktens märkning och utförande på bilder och man kan i värsta fall få en annan produkt än den man beställde.

Saknas märkning eller om märkningen är felaktig är produkten olaglig att installera. Detta gäller så väl märkning med ansvarig tillverkare eller importör, teknisk märkning enligt standard som CE-märkning. Elinstallatörer kan neka att installera produkter med brister oavsett om det handlar om märkningsbrister eller brister i det tekniska utförandet.”

Själva installationsarbetet behöver inte CE-märkas i ett sådant här fall, utan detta gäller själva produkten som importerats.

Jag vågar inte i det här fallet säga vem som skulle ställas till ansvar om det inträffade en skada till följd av ett fel som beror på att produkten inte uppfyller gällande regler. Det torde bli en rättslig process för att fastslå vem/vilka som kan anses ha varit försumlig(a). I ditt fall är det svårt att se något bättre alternativ än att försöka få fram en CE-märkning, som också är baserad på försäkran om att solpanelerna uppfyller EU-kraven. Jag har svårt att änka mig att någon svensk tillverkare skulle vara villig att gå igenom panelerna och ta på sig tillverkaransvaret, utan du få nog ställa tillverkaren mot väggen.

Tyvärr kan jag bara säga: Lycka till!

Sök bland frågor och svar