Montera lamppropp på kabel

Montera lamppropp på kabel

Det är väldigt lätt att köpa lampproppar så man kan klippa av en lampkabel i rätt längd och montera på en propp. Men hur ska brun och blå kabel sitta inne i proppen? Blå kabel till höger eller vänster när proppen är roterad så de två pinnarna är nederst?

Jag har sökt och sökt på hela internet men hittar ingen förklaring på detta. Man måste väl sätta i kablarna på samma sida (höger/vänster) som kablarna med samma färg är monterade inuti kontakten, annars så kan det väl omöjligen komma igenom någon ström? Eller är det farligt att göra fel?

Svar:

I de flesta fall är anslutningsskruvarna i lamppropparna märkta med ”L” och ”N”. L står för ”Live” = Fasledare, dvs. spänningsförande ledare. N står för ”Neutralledare”, tidigare kallad Nollan. Neutralledaren är blå och ska anslutas vid N. Fasledaren är svart och ska anslutas vid L (om den märkningen finns).

Jordtecken

På lite nyare lampproppar finns det även anslutning för en skyddsledare, som är gul-och grön. Skyddsledaren ska i förekommande fall anslutas vid den skruv som är märkt med jordtecken. Där får absolut ingen annan ledare anslutas. Om armaturen bara har två ledare – blå och brun – behöver den inte jordas och då krävs ingen skyddsledare. Sedan är det en annan sak, att i en vanlig armatur spelar det egentligen ingen roll om man skulle skifta blå och brun ledare. Hittar du ingen märkning, kan jag säga att i en propp jag tittade på nu står det N till vänster, så  ser du ingen märkning kan du ju ansluta blå där. Du kan jämföra med en vanlig golvlampa där man ju kan stoppa stickproppen i vägguttaget på två olika sätt, och då skiftar man naturligtvis anslutningen till fas och neutralledare i lampan. Däremot är det i fasta installationer absolut nödvändigt att hålla rätt på färger och alltså på fas- och neutralledare.

Och – om du skulle öppna locket till den fasta installationen i väggen/taket av någon anledning: Glöm inte att slå av strömmen först!

Lycka till med att sprida ljus över tillvaron!

 

Sök bland frågor och svar