När ska jordfelsbrytare utlösas?

När ska jordfelsbrytare utlösas?

I min elcentral har jag en jordfelsbrytare (JFB) (400V/40A). Servisledningen är ett fyrledaresystem, dvs PEN och 3 faser.
– PEN är ansluten till jordskenan
– från jordskenan går jord till JFB
– från JFB går nollan till nollskenan

Kort och gott, JFB skiljer jord- och nollskenan från varandra.

När jag trycker på JFB testknapp löser den ut, men när jag kortsluter nolla och jord i anläggningen lösen den inte ut. Ska inte JFB lösa ut när man korsar nolla och jord?

Svar:

För att jordfelsbrytaren ska lösa ut krävs att strömmarna genom jordfelsbrytaren har en obalans om minst 30 mA. Om det inte flyter någon ström genom jordfelsbrytaren när du sluter mellan N och PE kommer inte jordfelsbrytaren att lösa ut.

Kopplar du in en värmeapparat i anläggningen, t ex en brödrost, så kommer sannolikt jordfelsbrytaren att lösa ut om du samtidigt sluter mellan N och PE.

Sök bland frågor och svar