Ojordad kristallkrona i jordat takuttag?

Ojordad kristallkrona i jordat takuttag?

Vår gamla kristallkrona har hängt i stugan, där elen är ojordad. Elen i kronan renoverades för ca 15 år sedan. Den har fungerat utmärkt med timer.
Vi har precis renoverat vår lägenhet och låtit göra om till jordad el överallt. Kan vi hänga kristallkronan i lägenhetens tak utan åtgärd? Det går en brun och en blå sladd i varje kabel.

Svar:

Härligt med kristallkronor – men jobbigt att hålla kristallerna putsade!

Grundregeln numera är att all elmateriel, t.ex. armaturer, ska vara skyddsjordad om de har berörbara metalldelar som kan bli spänningsförande vid fel. Det kan man göra exempelvis genom att ansluta en skyddsledare från stickproppen till metalldelarna på armaturen. Fram till 1994 ställdes dock inte krav på skyddsjordning i torra rum med isolerande golv (t.ex. i de flesta vanliga bostadsrum) eftersom golvet ger tillräcklig isolering vid ett eventuellt fel.

När det gäller just kristallkronor hade vi uppe den frågan på Elsäkerhetsverket , då vi införde de nya reglerna. Vi beslöt då emellertid att inte kräva att man nödvändigtvis gjorde om kristallkronor, om det skulle vara besvärligt, och det inte var någon särskild risksituation. Skälet är att de ju hänger i taket, och om ett fel skulle inträffa, är sannolikheten minimal att man samtidigt skulle beröra lampan och ett annat föremål som är förbundet med jord, t.ex. ett element. Om lampan emellertid är placerad så, att man brukar ha en jordad brödrost eller ett våffeljärn eller liknande på ett bord under den, kan det bli fråga om risk för samtidig beröring, och då bör även lampan jordas.

Mitt svar är därför att det är bra om du kan ordna med skyddsjordning av kristallkronan eller låter bygga om den till s.k. ”klass II-utförande” så att metallen inte kan bli spänningsförande vid fel. Men om det ställer sig svårt, så kan du utifrån verkets tidigare ställningstagande låta det vara som det varit i ”gamla” tider. Risken ökar inte med nya regler.

Sök bland frågor och svar