Ojordad lampa till jordat uttag

Ojordad lampa till jordat uttag

Jag har köpt en Steinel Xled home 2 XL. Den har bara i kopplingarna fasen (L) samt N (nollan). Verkar vara så att många nya lampor är gjorda så att jordning ej behövs. Är det möjligt att ska koppla denna till ett jordat uttag, som jag har i mitt garage, då blir ju ojordat uttag till jordat uttag. Jag vill helst inte ha fast installation.

Svar:

Det troliga är att armaturen är märkt med en dubbelkvadrat, vilket innebär att den är extra isolerad och inte ska jordas.

I så fall är det helt ok att ansluta den utan jordning.
Men läs i bruksanvisningen, där anges hur den ska installeras. Den bruksanvisning jag hittar anger att det ska finnas tre anslutningar.

Denna symbol visar att produkten är dubbelisolerad.

Sök bland frågor och svar