Ojordad sladd till jordad stickpropp

Ojordad sladd till jordad stickpropp

Kan jag använda en ojordad sladd (dammsugare) till en jordad stickpropp?

Eftersom alla mina uttag är jordade uttag.

Svar:

I ett rum med jordade eluttag så är skyddsjorden den skyddsmetod som är vald för rummet och som alla eluttag, installerade efter 1994, ska ha.

Rummet bestämmer skyddsmetoden så i ett rum med jordade eluttag ska en produkt som används antingen vara jordad eller dubbelisolerad. Normalt sett så är stickproppar och uttag utförda så att de bara passar om det är rätt. Så passar stickproppen i uttaget så är det OK. Du får inte göra åverkan på stickproppen för att den ska passa.

Sen är oftast dammsugare utförda som dubbelisolerade, vilket innebär att de inte behöver skyddsjordas, men stickproppen är utformad så den passar i skyddsjordade eluttag.

Sök bland frågor och svar