Parallellkoppling

Parallellkoppling

Hur beräknar jag 1. E och 2. I i en parallellkopplad krets med två resistorer där R1 är 10 Ohm och R2 är 20 Ohm samt I2 är 4mA?

Svar:

Jag är inte med riktigt vad du vill veta. Men om du parallellkopplar två resistorer med R1 = 10 Ω och R2 = 20 Ω och strömmen genom R2 är 4 mA.

Då är spänningen över de två parallellkopplade resistorerna enligt Ohms lag:

U = R x I, 20 Ω x 0.004 A = 0,08 V
Då kan vi beräkna strömmen i den andra resistorn eftersom den har samma spänning över sig
I =U/R 0,08 V / 10 Ω = 0,008 A = 8 mA
Den totala strömmen är då 4 mA + 8 mA = 12 mA
Den totala resistansen i kretsen är då
R = U/I, R = 0,08 V / 0,012 A = 6,67 Ω
Här kan du läsa mer om Ohms lag, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ohms_lag
Det går också att räkna ut den totala resistansen med formeln 1/R tot = 1/R1 + 1/R2

Sök bland frågor och svar