Poolvärmare med dålig effekt

Poolvärmare med dålig effekt

Jag har en poolvärmare som jag tycker har dålig effekt.
Enligt tillverkaren så måste den kopplas direkt till ett eluttag och att det inte går att använda en förlängningskabel. Kan detta stämma ??

Svar:

Att du upplever att effekten är dålig har nog inte med förlängningskabeln att göra – om den inte är väldigt lång, och effekten är hög. Nu vet jag inte vilken effekt värmaren ska ha, men om jag utgår från 1000 W (1 kW), och förlängningskabeln är 25 m lång och ledaren har en area på 1mm2, så ger ett snabbt överslag att spänningsfallet i ledningen blir mindre än 2 %. Spänningen vid poolen blir ca 226 V i stället för 230 och det är knappt märkbart. Är effekten högre ökar spänningsfallet i motsvarande grad. Detta medför i och för sig att effekten till värmaren minskar marginellt, men då bör man också tänka på att den spänning du får in till fastigheten tillåts variera ända upp till +/- 10 % enligt gällande standard. Kanske är det så, att inkommande spänning från nätet är låg, och det kan man mäta med en voltmeter.

Teoretiskt sett går det också att med lämpliga instrument mäta ström och spänning vid poolvärmare och sedan räkna ut om det ger den effekt som anges, men det kräver naturligtvis fackkunskap och tillgång till lämplig utrustning.

Sen är det en annan sak att man i möjligaste mån bör undvika långa förlängningskablar/-sladdar, särskilt om det inte gäller tillfälligt bruk. Om kabeln tillåts ligga utomhus ska den vara avsedd för utomhusbruk. En kabel får inte heller belastas med för stor ström, då den kan bli överhettad och skadas. Den måste också förläggas så, att den inte skadas genom att man går eller kör på den eller kan skada den på annat sätt.

 

Ha det skönt i poolen!

Sök bland frågor och svar