Preoblem med infälld belysning i mur

Preoblem med infälld belysning i mur

Har ca 10 infällda led-lampor i en mur i trägården. En dag slutade samtliga att lysa. Jag bytte dels den första lampan i slingan samt transformatorn. Nu lyser den nya lampan starkt och fint, men de övriga lyser väldigt svagt, de syns knappt alls. Vad kan det bero på?

Svar:

Dina lampor är tydligen kopplade i serie, eftersom alla slocknade då en gick sönder. När man har seriekopplade lampor och byter en lampa är det viktigt att se till alla lamporna är exakt lika, för att alla ska lysa lika starkt. Har t.ex. en lampa lägre watt-tal eller är utförd på annat sätt, innebär det också att dess resistans (motstånd) är större, och då fördelar sig spänningen ojämnt. Den avvikande lampan får då en annan spänning än de andra och kan lysa starkare. Jag vill därför råda dig att kontrollera att den nya lampan är precis likadan som de övriga. Du kan också kontrollera om det är detta som är felet genom att byta plats på den nya lampan och en av de andra lamporna och se om den nya även nu lyser starkare. Du bör också kontrollera att den nya transformatorn ger samma spänning som den tidigare och att också övriga data på den, t.ex. max uteffekt stämmer med den gamla transformatorn.

Skulle inte detta vara felet, kan något fel ha inträffat i de elektriska kretsarna, t.ex. något övergångsmotstånd som uppstått, överledning eller annat, och då behöver man göra några mätningar med instrument för att hitta felet. I det fallet bör du nog anlita någon elektriker som har instrument och erfarenhet av felsökning.

Vi håller tummarna för att din mur snart ska återfå sin forna glans!

Sök bland frågor och svar