Problem med eluttag

Problem med eluttag

Jag har problem med två eluttag i samma rum. När jag kopplar i en dator och ska använda den funkar allt som det skall. Men så fort jag kopplar i ett headset med mikrofon så är den ett ”hum” ljud som mikrofonen ger ifrån sig för den som lyssnar på andra sidan.
Detta sker bara i de två eluttag jag har i ett rum. Resten av hemmet funkar det fint och inga störningar som mikrofonen känner av.
Vad beror detta på?

Svar:

När det gäller störningar är det alltid svårt att ge ett säkert svar, eftersom det finns så många tänkbara orsaker, men jag ska peka på ett par möjliga orsaker.

All elektronikutrustning som ansluts till nätet föregås ju av en liten transformator för omvandling av spänningen från 240 till t.ex. 6 V. Det kan gälla allt från IT-utrustning till rakapparater. Dessa småtransformatorer omges av ett ganska starkt magnetfält, som dock avtar snabbt med avståndet från dem. Om en sådan transformator råkar vara placerad någonstans intill matningen till en annan utrustning, kan det uppstå störningar i den form du talar om – det har jag varit med om. Ett förslag är därför att du ser över placeringen av utrustningarnas alla delar i förhållande till annan elutrustning och provar att flytta isär dem något. Det kan även gälla anslutningar till två närliggande uttag.

En annan tänkbar möjlighet är att det finns något annat objekt som är anslutet till samma säkringsgrupp, och som via elledningarna stör din utrustning. Du kan se på gruppförteckningen i centralen, om den är riktigt gjord, vilka belastningar (vägg- och lamputtag, maskiner osv.) som ligger på varje säkring eller dvärgbrytare och fundera över om något objekt skulle kunna vara störande, t.ex. radio, TV eller någon lampa med dimmer eller tidig modell av LED-lampa. Verkar något vara en tänkbar störkälla, kan du tillfälligt slå ifrån den och på sätt prova dig fram. Man kan vara deckare på många sätt här i livet …

Jag kan i övrigt bara önska dig lycka till. Hör gärna av dig om du finner något – det kanske andra kan ha nytta av.

Sök bland frågor och svar