proppen går till spisen

proppen går till spisen

Hade pastavatten som kokade över och nästa dag gick proppen när jag satte på ugnen. Riktigt läskigt när det small, testade två ggr.
Några dagar utan att ha använt spisen kommer vaktmästaren och spisen funkar. De vill inte byta spisen om den funkar. Nu undrar jag hur farligt det är att ha en spis som kortsluter av vatten som tex kokat över?

Svar:

Det är svårt att ge ett säkert svar, när man inte vet var och varför överslaget skett, som lett till att säkringen löste ut. Det kan ha varit olyckliga omständigheter som medförde att vatten/fukt kom på ett sådant ställe att det ledde till överledning mellan fas och jord. Det kan också vara en bestående svaghet i isolationen eller fel på konstruktionen, som gjorde att vattnet kunde nå de elektriska delarna. Självfallet bör man kunna koka över någon gång utan att det uppstår ett elfel.

Jag skulle nog vilja säga så, att du inte behöver vara orolig nu när fukten torkat. Säkringen finns ju också just för att säkerställa att det inte uppstår något farligt. Men om det inträffar någon gång igen att säkringen löser ut, bör du kräva att man antingen åtgärdar problemet (vilket kan vara svårt), eller byter spisen.

Sök bland frågor och svar