Rätt kabel till parallellkopplade eluttag?

Rätt kabel till parallellkopplade eluttag?

Har precis flyttat in i en bostad där följande kabel har använts för att seriekoppla 2 utanpåliggande vägguttag (2 resp 4 uttag), Kulokabel EKRK/MPLM 3G1,5. Kabeln är dragen ovanpå golvlist med klämmor samt i öppen kabelkanal, är det ok?

Svar:

Det förläggningssätt du beskriver är helt OK, om  det är ordentligt utfört med relativt korta avstånd mellan klamren. EKRK (Kulo) får bara förläggas synligt, alltså inte i rör eller dylikt, och det kravet ser ut att vara uppfyllt i ditt fall. Man måste naturligtvis se till att det inte finns möbler eller annat som kan skada ledningen, men det brukar inte vara några problem vid en förläggning ovanpå golvlist.

Sök bland frågor och svar