Behöver jag anlita ett proffs vid min renovering?

Behöver jag anlita ett proffs vid min renovering?

Vi håller på att renovera vårt sovrum och har idag tretex väggar. Vår plan är att lägga gipsväggar över dessa. Våra uttag är en infälld vippströmbrytare. Ett utanpåliggande två-vägsuttag som är skarvat till ytterligare ett utanpåliggande två-vägsuttag. Jag undrar nu om man ska se till att dra elen bakom väggen (dvs i tretexen, innan man sätter upp gipsskivorna) eller om det är smidigast att lägga nya utanpåliggande uttag istället. Är detta något man får göra själv? (inte jag men inte heller en elektriker) eller är det bästa att anlita ett proffs?

Svar:

Här ska ni anlita ett proffs! Arbetet ska utföras av elinstallatör eller elektriker som ingår i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram för att säkerställa att det blir rätt utfört. Man får inte utföra arbetet själv såvida man inte har nödvändig auktorisation.
Om installationen ska bli infälld (dold) eller utanpåliggande avgör ni bäst tillsammans med elektrikern. Båda alternativen torde kunna vara möjliga att genomföra men beroende på förutsättningarna kan det ena eller andra alternativet bli lite dyrare. Det kan också vara så att man som beställare föredrar infälld installation framför utanpåliggande installation och kanske därmed är beredd till en lite högre installationskostnad. Men som sagt så ska ni börja med att rådfråga en elektriker som på plats kan se förutsättningarna.

Din fråga är nu publicerad på tryggaeljobb.se

Sök bland frågor och svar