Riskokare från Japan 2

Riskokare från Japan 2

Jag ställde tidigare en fråga om en riskokare från Japan och då att jag hade en transformator som klarade max 50w. Det står att den drar 750w, 110 v. Nu har jag hittat en transformator på nätet som transformerar 220 till 110 och
har denna benämning: 1000W spänningsomvandlare toroidal transformator, 110V⇋220V steg upp/ned omvandlare omvandlare . Skulle den kunna funka?

Svar:

Ja rent tekniskt skulle det troligen fungera. Men hur är riskokare konstruerad i övrigt vad gäller säkerhet. Den är troligen inte CE märkt och inte tillverkad enligt de säkerhetsregler vi har i Europa. Man tar på sig ett stort ansvar när man importerar elapparater som inte genomgått de säkerhetskontroller som följer med CE märkningen.

Hur är skyddsjord anordnad? Om apparaten är skyddsjordad så tappar du det vid användandet av en transformator beroende på hur transformatorn är uppbyggd.
Hur är ledande delar isolerade?
Hur avskiljs vätskan från ledande delar?
Hur stort är skyddsavstånd mellan ledande delar och berörbara ledande delar?

När du använder en transformator mellan nätet och apparaten så är det inte säkert att jordfelsbrytare längre ger något skydd.

Som du ser så är det inte så enkelt att ta hem elapparater från länder utanför EU då vi inom EU har gemensamma säkerhetsregler.

Sök bland frågor och svar