Rörelsevakten vill inte släckas

Rörelsevakten vill inte släckas

Jag har en rörelsevakt på toaletten som helt plötsligt inte vill släckas. Vad kan vara problemet? Kan jag byta den till en vanlig strömbrytare?

Svar:

I en rörelsevakt finns elektronik som på ett eller annat sätt kan gå sönder – som allt annat. Det torde inte vara någon idé att försöka reparera den utan hellre köpa en ny, om man nu vill ha en rörelsevakt.

En rörelsevakt är egentligen bara en strömbrytare, som slår till när den känner en rörelse och vanligen slår ifrån efter en inställd tid sedan rörelsen upphört. Vill man byta till en konventionell strömbrytare blir det närmast en praktiskt fråga om rörelsevakten har en sådan dimension och är utförd och monterad så, att den enkelt kan ersättas av en konventionell strömbrytare. Det torde inte vara några problem, men i så fall, eller om du har några frågetecken, bör du naturligtvis anlita en etablerad elektriker för jobbet.

Det hade ju varit värre om den inte hade velat tända – om man har bråttom in. Lycka till med en ny brytare!

Sök bland frågor och svar