Säker el vid störning på kabel?

Säker el vid störning på kabel?

Vi har haft en målare som byggde och skruvade fast en låda runt proppskåpet (äldre modell, samt jordfelsbrytare för badrummet). Efter det löste en av de äldre säkringarna ut, och gick varje gång proppen byttes. När hantverkaren skruvade ut skruvarna till lådans ena sida kunde vi byta säkring utan att den gick. Elen är utanpåliggande men troligen har skruven ändå kommit åt någon kabel till proppens fas. Målaren hävdar att det inte är någon fara eftersom elen fungerar igen, men jag undrar om detta innebär någon risk med elektriciteten?

Svar:

Mycket tyder på att det finns en isolationsskada. En isolationsskada på ett ledningssystem kan mycket väl leda till brand även om säkringen efter att skruven tagits bort inte längre löser ut. Därför ska man snarast utföra en kontroll av isolationen i anläggningen. En elektriker kan dels kontrollera genom att isolationsprova anläggningen med ett särskilt instrument, dels utföra viss okulär kontroll och därigenom se om det finns en skada som ska åtgärdas.

Sök bland frågor och svar