Schemahänvisningar

Schemahänvisningar

Vad betyder en skriven hänvisning som lyder: 3.6/Utg: COM1?

Svar:

Nu sätter du mig på det hala. Då du inte berättat i vilket sammanhang du hittat detta så har jag ingen möjlighet att veta vad det handlar om. Det enda som möjligtvis kan sägas är att COM1 troligen är en kommunikationsport på någon apparat. Men handlar det om en frekvensomriktare, dator, modem eller något helt annat.

Tyvärr för lite information för att frågan ska kunna besvaras.

Sök bland frågor och svar