Skruva i väggen bredvid proppskåpet?

Skruva i väggen bredvid proppskåpet?

Kan man säga hur ledningar går i väggen till proppskåp? Jag skulle nämligen vilja sätta upp en hatthylla till höger om proppskåpet.

Svar:

Enligt gällande rekommendationer och praxis förläggs ledningar i vägg vertikalt eller horisontellt, i regel nära taket, för att minska risken för att man skruvar eller spikar i dem. I regel dras ledningarna från centralen/proppskåpet rakt ner eller upp också av det skälet. Risken är således liten att man träffar på några ledningar om man skruvar eller spikar upp något en bit vid sidan om centralen, och skulle man ändå göra det böjs ledarna vanligen åt sidan. Vill man vara riktigt säker, kan man emellertid höra med en elektriker som kan göra en bedömning i det aktuella fallet, och som har ett särskilt instrument för att mäta ut var ledningarna går. Ledningar avger nämligen små magnetiska och elektriska fält som är mätbara, och som kan avslöja var de går.
   Lycka till! Hatthyllor kan man aldrig få nog av …

Sök bland frågor och svar