Sladdar i kopplingsdosa

Sladdar i kopplingsdosa

Jag har monterat ner tidigare skenor med stora spotlights. De hade el draget utanpå, som nu hänger lösa. Sladden har fem små sladdar i sig, en vit, en brun, en svart, en blå och en jord (grön/gul).
Jag har köpt en kopplingsdosa för att använda som avslut eftersom inget annat ska kopplas in. Nu till frågan, det finns en skruvplint som har markering för jord, men spelar det egentligen någon roll vilken sladd jag kopplar till vilken skruvplint?

Svar:

I elinstallationer märker man, som du upptäckt, ledarna med olika färger. Fasledarna, det vill säga de spänningsförande ledarna, ska numera ha färgerna brun, svart och grå (tidigare vit). Neutralledaren är blå och skyddsjordledaren gul och grön.

Skyddsjordledaren måste alltid anslutas till den plint som har markering för jord. Sedan kan det i vissa fall finnas en märkning ”N” för neutralledaren, men det finns ofta ingen märkt plats för den. Annars kan man placera den och fasledarna var man vill på de övriga platserna i det här fallet.

Som information kan jag nämna att i vissa apparater kan plintar vara märkta med ”L”, vilket betyder ”Live” = spänningsförande, dvs. plint för fasledare.

Om man senare ansluter något objekt till dosan ska jordledaren från lampan (eller vad det nu är som man ansluter) ovillkorligen anslutas till samma jordplint, och så även neutralledaren. Man bör också ansluta faserna enligt resp. färg.

Det är naturligtvis viktigt innan man rör något att bryta spänningen genom att dra ur säkringen eller slå ifrån dvärgbrytaren (beroende på vad du har för typ av skydd). Men man bör också kontrollera med spänningsprovare att det är spänningslöst, innan man börjar med jobbet. Var försiktig, och kolla att ledarna sitter ordentligt fast, och att inga kardeler (små trådar) spretar ut – och lycka till!

Sök bland frågor och svar