Sladdar mot varmt element

Sladdar mot varmt element

Skulle ni kunna hjälpa mig med en fråga? Är det ok att sladdar till lampor ligger mot element som är varma/på? Avser element av märket LVI kopplade till direktverkande el. (Vi har bl a adventslamporna i fönstren ovanför elementen…) Tack för hjälpen!

Svar:

Olika elradiatorer har olika yttemperatur. Men generellt ska yttemperaturen inte överstiga ett värde så att det är farligt att beröra. Vilket också elkablar ska tåla. Men i hög temperatur åldras kablarna snabbare vilket på sikt kan ge problem.

Högst temperatur har radiatorn på ovansidan. Försök därför lägga kabeln bakom radiatorn så är det säkert inget problem.

Sök bland frågor och svar