Spis

Spis

Jag har köpt en bostadsrätt men jag behöver köpa en spis. Det är endast enfas draget.

Kan jag inte köpa vilken spis som helst då eller hur fungerar det?

Är det komplicerat för en elektriker att ändra så jag kan köpa den spis jag vill ha?

Svar:

Med enbart enfas kan du bara räkna med att ha en kokplatta med kanske två plattor. Jag antar du vill ha en riktig spis med flera plattor och ugn, och då måste du dra in trefas. Moderna spisar är nästan alltid utförda för det, och det krävs också för att kunna ta ut tillräcklig effekt. Du behöver troligen även ha kylskåp, frys och tvättmaskin och annan utrustning, som vi i dag ser som nödvändiga bekvämligheter, och det förstärker behovet av att byta till tre inkommande faser, så att du kan ta ut den effekt som behövs.

Jag vet inte hur din omgivning är. Om det är ett flerfamiljshus måste man dra en ny ledning från huvudcentralen i huset, alt. från närmaste kabelskåp om det är en villa. Kostnaden från tomtgränsen och in får husägaren ofta stå för. Så behöver man en ny central, om den nuvarande inte är förberedd för tre faser. Det kan innebära en bra modernisering, eftersom du då får en central med dvärgbrytare i stället för proppcentral, som det troligen är nu. Du får då också en jordfelsbrytare, som ökar säkerheten mot personskador och bränder.

Från centralen drar man sedan en ny ledning till platsen för spisen. Det är i regel inte något problem, men hur man utför det beror på t.ex. hur väggarna är gjorda och belägenheten av central och spis.

Jag rekommenderar dig att kontakta ett seriöst elinstallationsföretag som bör komma och titta på plats för att få en bild av läget. Du bör sedan be om en offert på kostnaden på ombyggnad enligt det förslag ni kommer överens om. Naturligtvis kan du höra med ett par olika företag för att kolla rimligheten i priset du får.

Ombyggnaden medför också att nätägaren (elföretaget som äger nätet fram till huset) måste kontaktas för att se över avtalet, men det kan säkert elektrikern hjälpa dig med.

Sök bland frågor och svar