Stöt av tvättmaskin

Stöt av tvättmaskin

Jag har en fråga angående en tvättmaskin som avgav en stöt en gång vid laddning av kläder in i tvättmaskinen. Efter det har den fungerat som vanligt, utan att avge någon stöt igen. Vad kan detta bero på? Är det något farligt?

Svar:

Det går inte att ge ett säkert svar på frågan med dessa uppgifter. Det är möjligt att det som du uppfattade som ”en stöt” var en elektrisk urladdning från statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan innehålla relativt stora mängder energi som kan uppfattas som obehagligt. Statisk elektricitet kan uppkomma vid hantering av syntetkläder och uppladdningens storlek kan påverkas av vad man själv har på sig, inte minst på fötterna. Därför kan effekten av uppladdningen variera från en gång till en annan. Jag tror att detta är den troligaste orsaken till ”stöten”. En sådan ”stöt” är inte farlig men kan som sagt vara obehaglig.

Det kan dock finnas isolationsfel i tvättmaskinen eller i installationen som kan medföra att höljet på maskinen blir mer eller mindre spänningsförande. Det kan även finnas fel på skyddsjordningen till maskinen som medför att maskinen antar en viss spänning. Ett fel på skyddsjordningen kan medföra livsfara. En strömgenomgång (stöt) från 230 V upplevs oftast som mer än obehaglig och orsakar inte sällan smärta.

Om felet upprepas eller om du fick smärta av stöten bör en elektriker undersöka om skyddsjordningen fungerar och om det finns eventuella isolationsfel. Ett sådant arbete är relativt enkelt att utföra.

Om det är din egen bostad och installationen är äldre än 10 år kan det vara lämpligt att du låter utföra en periodisk kontroll av elinstallationen. En sådan kontroll ska utföras av en fackkunnig person, till exempel en elektriker.

Sök bland frågor och svar