Stötar av blandare

Stötar av blandare

Plötsligt får vi stötar av blandaren i duschen när vi duschar. Det är små stötar, pulserande som ett elstängsel ungefär.
Vi har inte ändrat något i badrummet. Vi har golvvärme, vattenburen, men den är inte igång nu på sommaren. Det vi med säkerhet vet är att blixten slog ner nära pumphuset (egen brunn som vi delar med grannar). Grannarna har dock inte upplevt några problem.
Det är bara blandaren i duschen som ger stötar, inga andra blandare i huset.

Är det elektriker eller rörmokare vi ska anlita? Vad kan det vara för fel?

Svar:

Först vill jag säga att det kan vara ett isolationsfel i blandaren, och därför bör du ta dit en elektriker för att mäta om det kan vara så. Det där med att det kommer som pulser låter lite ovanligt men kan ha en naturlig förklaring.
Det är emellertid mycket vanligt att man får små stötar när man duschar – de är obehagliga men normalt helt ofarliga. Jag har i samband med kurser och föreläsningar hört många vittnesmål om det. Om jag ska försöka förklara den elektriska bakgrunden till problemet är det så här: Duschen är metalliskt ansluten till varmvattenberedaren. Denna är i sin tur skyddsjordad med en ledning, s.k. skyddsledare, som går till elcentralen. Där är skyddsledaren förbunden med den ledning som för all ström i byggnaden tillbaka till transformatorn (PEN-ledaren). Genom strömmen i denna ledning uppstår ett spänningsfall på några volt, kanske 7-8 volt. Denna i sig ofarliga spänningen leds över till varmvattenberedarens metalldelar och därifrån till duschen som därigenom blir svagt spänningssatt. När man duschar står man på ett golv som via metalldelar och vattnet är förbundet med den lokala jorden. Således blir det en spänning på kanske 7-8 volt mellan duschhuvudet och duschvattnet å ena sidan och golvet å andra sidan, och det kan man känna som stickningar eller liknande när man duschar. Att det pulserar kan bero på någon annan belastning i byggnaden eller dess närhet som pulserar. Har ni ett elstängsel som matas från er central kan det vara just den som orsakar det.
Man kan åtgärda problemet genom att dra en ledning mellan metalldelarna på golvet och metalldelarna vid duschen (lokal skyddsutjämning).
Du bör alltså lämpligen kontakta en elektriker som gör mätningar och vid behov utför en skyddsutjämning mellan metalldelarna. Visa gärna det här svaret.

Sök bland frågor och svar