Strömförbrukning induktionshäll

Strömförbrukning induktionshäll

Idag har vi en gammal 3-fas spis med inbyggd ugn. Enligt märkningen drar den ca 9kW, vilket blir ca 13 A per fas. Spisen har en egen 3-fas grupp på 16A (2,5mm2). Spisen vill vi nu ersätta med en separat induktionshäll och ugn.

1) induktionshällen har en totaleffekt på 6,6kW och 240V, vilket skulle ca 27A på en fas. Varken säkringen eller FK-trådarna klarar av detta. Jag tolkar det som att alla 4 plattor inte kan vara igång samtligt eftersom säkringen skulle gå, är detta korrekt?

2) Även ugnen går på 240V (effekten okänd). Kan elektrikern använda befintlig 3-fas (inkl nolla och jord) matning – till nuvarande spisuttag – till både induktionshäll och ugn?

Svar:

Till spis eller ugn drar man numera alltid ledare med en area av minst 2,5 mm2. Varje sådan ledare får belastas med högst 18 A, om det är 3-fas eller 19,5 A om det är 1-fas. (Att max belastning per ledare är mindre vid 3-fas än 1-fasförläggning beror på att ledarna värmer varandra.) Minsta säkring är då 16 A, och kontinuerlig belastning per ledare ska alltså inte vara större än så.

1)   Att ansluta induktionshällen med effekten 6,6 kW med enfas är olämpligt. 27 A skulle kräva en ledararea på minst 4 mm2 och en säkring på 25 A. Med 3-fasanslutning är det inga problem med ledararean 2,5 mm2 och 16 A säkring. Det skulle strängt taget räcka med 1,5 mm2 och 10 A säkring, men enligt gällande svensk standard ska ”elspis, spishäll eller ugn anslutas till särskild gruppledning” (se SS 437 01 02, pkt 11.4).

2)  Alltså bör man, som svar på fråga 2, inte ansluta både induktionshäll och ugn till samma säkring eller dvärgbrytare, om de inte utgör en enda enhet och inte tillsammans kan dra mer än ca 16 A. Ledararean bör enligt ovan vara 2,5 mm2.

 

Lycka till med matlagningen!

 

Sök bland frågor och svar