Strömmen går när vi startar micron – men ingen propp

Strömmen går när vi startar micron – men ingen propp

Vi funderar på vad som är fel, ev att det är micron. Vi bor i ett äldre hus med proppar, sådana man skruvar ut och byter. Senaste två gångerna när vi använder micron så går strömmen, förutom rummet micron är i (köket). Inga proppar går heller utan behöver bara vrida om huvudströmbrytaren för att stänga av helt och sen på.

Vi förstår inte om det är uttaget eller micron som orsakar överbelastning? Vi har haft micron i flera år utan detta nya problem. Tacksam för svar.

Svar:

Som du beskriver problemet verkar det svårförklarligt. En tänkbar, men osannolik, förklaring kunde vara att det du benämner huvudströmbrytare även har funktionen av överströmsskydd, och att det skyddet löser ut men kan återställas genom att man slår av det och sedan på igen – det är i så fall en typ jag inte träffat på. En annan förklaring kan vara att det finns en jordfelsbrytare, och att det är den som löser ut. Oavsett vilket, sker utlösningen tydligen på grund av ett jordfel/överledning i micron eller i dess anslutning. Om det är en jordfelsbrytare, skulle det kunna vara så, att den är kopplad så, att den inte omfattar köket. Ibland har man nämligen undantagit köksutrustning för att undvika att kyl och frys blir strömlösa när man t.ex. är bortrest.

Men eftersom grundorsaken torde vara micron, bör du kontrollera om du kan se något yttre fel på den, t.ex. att isoleringen på sladden eller vid införingen till stickproppen eller till micron är skadad, så att det uppstått en kortslutning där. Finns felet i själva micron får du nog ta den till en verkstad/hushållsservice, som troligen rekommenderar byte. Ett alternativ är att du tar hem en elektriker som får göra en bedömning på plats (men det kan i vissa fall kosta nästan lika mycket som en ny micro). Om det finns möjlighet till det skulle jag dock som första åtgärd föreslå att du provar med att ansluta micron till ett annat uttag. Skulle det fungera då, är problemet troligen själva uttaget, och då bör du få det kontrollerat.

 

Jag kan i övrigt bara säga: lycka till med felsökningen! Hoppas det ordnar sig med julmaten i alla fall!

Sök bland frågor och svar