Svensk standard för ”anslutningar för ljusarmaturer”

Svensk standard för ”anslutningar för ljusarmaturer”

Vi har köpt en nyproduktion, bostadsrätt, där vi på slutbesiktningen upptäckt att klädkammaren saknar en centrerad inkopplingspunkt för taklampa, samt tillhörande strömbrytare. I klädkammaren sitter idag en lampa där elen är dragen från dörrkarmen och som tänds med rörelsedetektor – detta kan ju inte vara enligt standard? Vi måste väl kunna installera en lamparmatur efter önskemål och även kunna tända och släcka med en lampknapp(?), har jag tolkat standarden rätt?

Vad jag kunnat hitta hittills genom att googla är att enligt standarden SS 437 01 02 § 7.1.3 Anslutning för ljusarmaturer – skall varje rum man kan gå in i ha minst en inkopplingspunkt.
Så min fråga är, måste inte klädkammaren (i vårt fall) ha en inkopplingspunkt för lamparmatur samt en tillhörande strömbrytare så att vi kan tända och släcka?

Svar:

Först vill jag säga att standarden SS 437 01 02 i det här avseendet inte är tvingande, utan den kan ses som en rekommendation – en mycket bra sådan tycker jag. Det är alltså inte här fråga om elsäkerhet utan mer om boendestandard och komfort. Sedan är det parterna som får komma överens om man ska tillämpa allt.

I klädkammare är det vanligt numera att man har rörelsedetektor, eftersom man inte vill att lyset ska stå på under kanske långa tider, om man skulle glömma att släcka. Det finns alltså i ditt fall redan en inkopplingspunkt, men den har utnyttjats för den armatur som nu finns där. Man kan inte tolka standarden så, att det måste finnas ytterligare någon inkopplingspunkt – och inte heller att man därmed skulle avse ett vägguttag förutom anslutningen för armatur. Om du vill ha en annan armatur går det nog att byta. Och om du av någon anledning bara vill kunna tända och släcka själv, bör man kunna byta ut rörelsedetektorn mot en vanlig strömbrytare.

Det är viktigt att armaturer i klädkammare inte har för hög effekt och inte är placerade så, att det finns risk för att kläder kommer på eller för nära dem och därmed medför risk för brand. Om man skulle finna det nödvändigt, kan man troligen dra en ledning från nuvarande armatur till en extra, kompletterande armatur, som placeras på ett annat ställe i klädkammaren men med samma strömbrytare, men det är en sak som i så fall en auktoriserad elektriker måste utföra.

Vet ej om jag kunnat belysa frågan, men hoppas det blir god belysning i klädkammaren i alla fall!

Sök bland frågor och svar