Tangentbordet ”läcker” elektricitet?

Tangentbordet ”läcker” elektricitet?

Har nyligen flyttat in till en ny lägenhet och tyvärr är alla uttag ojordade, förutom köket. Jag antog att det inte var någon fara med tanke på att ojordade uttag förekommer en hel del.

Men det senaste året så har tangentbordet börjat elektriskt ”kittla” en när man rör metalldelen. Det är ingen stöt utan mer av konstant elektricitet. I början visste jag inte vad det var men tydligen så går det att temporärt fixa genom att trycka in Powerkabeln till datorn när den körs. Jag antog att powerkabeln läcker ström och bytte ut powerkabeln, men problemet dyker upp ibland ändå.

Jag kör för övrigt Ojordat uttag>Jordad grenuttag>Dator, vad jag förstått är detta ”safe”, men skulle vilja ha lite rådgivning. Jag har aldrig haft detta problem med denna datorn förr och jag har inte ändrat den på något sätt.

Svar:

Först vill jag säga, att det tidigare var helt i sin ordning, att man förr i världen inte installerade jordade uttag i ”torra rum med isolerande golv”, som det hette. Däremot skulle det finnas i bl.a. kök och badrum. Man behöver inte heller byta till jordade uttag enligt senare bestämmelser, om man inte av någon anledning vill ha ett jordat uttag i ett rum  – men då måste alla uttag i det rummet göras om till jordat utförande.

 

Sen får jag väl göra dig lite besviken. Är uttaget ojordat är det helt verkningslöst att sätta dit ett jordat grenuttag. Man får ändå ingen jordförbindelse.

Om du känner obehag vid beröring av metalldelar på tangentbordet skulle det möjligen kunna bero på ett isolationsfel som gör att det blir spänningssatt. En första åtgärd för att kontrollera om så är fallet är att be någon elkunnig person att med mätinstrument kontrollera om det finns spänning mellan tangentbordet och jord. Då får man alltså mäta mellan tangentbordets metalldelar och t.ex. jordstiftet på ett uttag i köket eller mot diskbänken om den är av metall. Skulle tangentbordet vara spänningssatt, är det nog ett fel som gör att du bör byta tangentbord.

I annat fall är det troligen ett elektrostatiskt fält från tangentbordet, som i sig är ofarligt, men som kan vara obehagligt. Sedan du låtit göra mätningen enligt ovan, och om den inte visat på något fel, skulle jag rekommendera att du anslöt datorn via en skarvsladd med skyddsjord till ett jordat uttag i lägenheten för att se om den kapacitiva spänningssättningen och obehaget då möjligen försvinner. Detta förutsätter att datorns anslutningssladd har skyddsjord; annars är det meningslöst.

Hittar man inget fel kan man nog se problemet som ofarligt men obehagligt. En sista åtgärd är då naturligtvis att byta tangentbord. Förhoppningsvis skulle det lösa problemet.

Sök bland frågor och svar