Två faser i en kabel?

Två faser i en kabel?

Jag har varit i kontakt med två elfirmor som ger mig två motstridiga svar. Jag vill dra cirka 25 meter kabel utomhus. Det som varit en diskussion är att jag vill ha två olika faser dragna. Detta för att det är en klocka som styr belysningen och sedan skall det var en fas för eluttag som inte skall styras med klocka.

Den lösningen jag gick efter var att de införskaffade FR-N1XV kabel. 5G2,5. De skall lägga två faser och två nollor och en jord (om jag förstod dem rätt) i samma kabel. Detta förkastas av den ANDRA firman som gör en annan del av elen. De säger jag behöver dra två kablar. Det innebär att jag måste göra om dragningen utomhus. Den är inte inkopplad men förberedd.

Vad gäller för att dra två faser i en kabel? (är det två faser jag drar?) Är båda alternativen rätt eller är ett av dem inte ok?

Jag kan låta firman som gjorde utomhusinstallationen komma och koppla in deras dragning så de står för sitt arbete fullt ut.

Svar:

Du bör undvika att ha två olika gruppledningar (strömkretsar) i en och samma ledning, det vill säga två grupper med vardera en fasledare och tillhörande neutralledare i samma kabel. Det är dock inte förbjudet men vissa praktiska problem kan uppstå. Skyddsledaren får vara gemensam för de två grupperna så detta är inga problem. Men neutralledaren ska vara märkt i blå färgmärkning utefter hela sin längd. Den kabel du omnämner har bara en blå ledare varför man inte kan ha två olika neutralledare i samma kabel. Jag tror dock inte att två grupper är aktuellt.

En gruppledning (strömkrets) kan vara utförd som enfas, tvåfas eller trefas gruppledning med en gemensam neutralledare. Man kan alltså ha en tvåfas gruppledning med gemensam neutralledare där en fas används till uttaget och en annan fas till belysningen. Detta förutsätter dock att det är två olika faser, till exempel L1 och L2, för att inte få överström i neutralledaren. Det krävs inte ett gemensamt överströmsskydd som bryter båda faserna i detta fall vilket är en vanlig missuppfattning.

Man kan även tänka sig att både uttaget och belysning är installerade på samma fas på en enfas gruppledning där man har konstant spänning på en av ledarna och en annan ledare för den styrda spänningen, över klockan, till belysningen. Även här har man gemensam neutralledare. Detta är kanske den enklaste lösningen.

Lösningen med två kablar är bara aktuellt om det är två olika gruppledningar med varsina neutralledare. Men detta bör inte vara fallet.
Det kan underlätta att det är en och samma leverantör av utomhusdelen, inte minst med hänsyn till garantier med mera. Men enligt elsäkerhetslagen finns inget hinder till att ha två olika leverantörer.

Sök bland frågor och svar