Vad är standardhöjd för eluttag?

Vad är standardhöjd för eluttag?

Jag beställde en diskmaskin från en välkänd svensk elektronikhandelskedja. När leverans och installation skulle genomföras vägrade personen då eluttagets mittpunkt mätte 30 cm över golvet, och han menade att det ska mäta 30 cm från uttagets underkant. Vad säger standarden kring detta? Köket är ett nyinstallerat Marbodalkök där allt gjorts fackmannamässigt. Jag fick såklart ändå betala installationskostnaden.

Svar:

Först ska jag säga att den svenska standard som är aktuell här, nämligen SS 437 01 02, inte är tvingande utan en rekommendation – som man naturligtvis bör följa om det inte finns avgörande skäl mot att göra på annat sätt. Det finns dock inte hinder mot att göra det på annat sätt om så överenskommes, och det inte strider mot gällande myndighetsföreskrifter. En allmän regel är också att en installation ska utföras enligt de regler som gäller då när den uppförs. Även om reglerna ändras behöver man inte ändra installationen för det. En standard har ju till uppgift att ge rekommendationer som gör anläggningen praktisk, enhetlig och funktionsduglig, och vissa avvikelser kan man göra pga. de lokala förhållandena så länge man inte tummar på säkerhetskraven.

I den angivna standarden står det under punkt 7.1: ”Angivet höjdmått för inkopplingspunkt avser avståndet från färdigt golv till inkopplingspunktens centrum.” För diskmaskin anges höjden för uttag till diskmaskin i Tabell 3 till: Min 300 mm, dvs. som det är hos dig, om jag fattat dig rätt. Jag ser därför inga som helst skäl till att inte kunna koppla in diskmaskinen, om det är det måttet det hänger på.

Sök bland frågor och svar