Vad händer om jag kopplar in en AC i ett ojordat uttag?

Vad händer om jag kopplar in en AC i ett ojordat uttag?

Jag har köpt en portabel AC (Air Conditioning). I bruksanvisningen står det att eluttaget måste vara jordat! det rum jag ska placera AC:n finns inget jordat uttag.
Vad kan hända om jag kopplar in den på ett ojordat uttag?

Svar:

Först kan jag säga att vi förut tillåtit ojordade uttag i våra bostäder, men enbart i torra rum med isolerande golv. Om någon produkt då blev spänningsförande kunde man inte samtidigt ta i den och i något som var jordförbundet, och därigenom var det ingen risk för att råka ut för farlig strömgenomgång. I nya installationer tillåter vi numera endast jordade uttag. Det ska således inte vara av elsäkerhetsskäl som det står att din AC endast ska anslutas till jordade uttag.

Kravet på jord torde i stället ha att göra med funktionen och tillförlitligheten hos produkten. Troligen finns det i den något avstörningsfilter eller liknande som är anslutet till jord, och om man då inte har någon jordanslutning, fungerar apparaten inte så tillförlitligt som den ska.  Jag har dock svårt att tro att något allvarligt skulle hända. Om du vill kan du nog utan risk och på eget ansvar prova, men om du har möjlighet föreslår jag att du först i så fall talar med tillverkaren/försäljaren. Skulle något i samband med det hända med apparaten kan man i värsta fall säga att produktgarantin inte gäller.

 

Sök bland frågor och svar