Vad händer om man ökar strömuttaget från en likströmsgenerator?

Vad händer om man ökar strömuttaget från en likströmsgenerator?

Vad händer om man ökar strömuttaget från en likströmsgenerator?

Svar:

Det beror på hur generatorn är uppkopplad och vilka skydd den har.

En mer avancerad generator slår ifrån när angiven maxeffekt överskrids. En enkel generator utan något skydd går varm och utspänningen sjunker. Med risk att något går sönder. Kontrollera generatorns maximala effekt.

Sök bland frågor och svar